تجمع اعتراض‌آمیز طلاب و روحانیان حوزه علمیه مرند برگزار شد