فدراسیون فوتبال فلسطین از شکایت علیه رژیم اشغالگر قدس انصراف داد