دکتر روحاني در گفت و گوي تلفني با رييس جمهوري قزاقستان: اجراي توافقنامه‌ها، روابط تهران - آستانه را د