نشست بررسی «اشغال فلسطین؛ اهداف و انگیزه‌ها» سه شنبه در انجمن روزنامه نگاران مسلمان