۶۰ درصد از ۲۰ میلیارد بن کارت‌های دانشجویی به بخش دانشگاهی رسید