همایش هفته‌ جهانی ایمنی راه در فریدونشهر برگزار شد