پوشش زنده/ برتری تراکتورسازی، سپاهان، سایپا و شکست پرسپولیس تا دقیقه ۲۰