پلی استیشن؛ برندی که می توانست کسب و کار موبایل سونی را نجات دهد