پوشش زنده/ برتری تراکتور، سپاهان، گسترش‌ و سایپا و تساوی ۴ دیدار دیگر تا دقیقه ۱۵