واکنش جالب هنر پیشه زن اسرائیلی به انتخاب نتانیاهو