نوعی پوست الکترونیکی که به کاربران امکان نظارت بر مغزشان در طول ۲۴ ساعت را می‌دهد + ویدیو