اعتراض صبایی‌ها به تجهیزات بازیکنان نفت/ کمتر از صد هوادار تماشاگر بازی مدعی دوم کسب مقام قهرمانی