نمایشگاه آثار جشنواره تجسمی فجر در پنج استان برگزار می‌شود