بیش از 70 میلیارد ریال تسهیلات به زوج های تویسرکانی پرداخت شد