7 کاری که افراد دارای اعتماد به نفس، انجام نمی‌دهند