علی مطهری: دلیلی برای ردصلاحیت خود نمی بینم/ کسانی که در شیراز برخورد کردند متعلق به یکی از نهادهای حک