دیدارخيرين و مسؤولان بنیاد بیماری‌های خاص بارئیس مجمع تشخیص مصلحت