مذاکره کنندگان به خوبی از منافع و حاکمیت ملی دفاع می‌کنند/احداث بیمارستان تخصصی هسته‌ای در تهران