اجرای «ربه‌کا» با الهام از نقاشی‌های سالواتور دالی