سومین پیروزی دانشگاه برابر شهرداری/ شاگردان شاهین‌طبع در یک‌قدمی فینال