تیم ملی گلبال ایران درنخستین دیدار خود در مسابقات جهانی پیروز شد