برگزاری بزرگداشت‌ شاعران و نویسندگان به ابتکار بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب