گزارش زنده دیدار نفت مسجد سلیمان و سپاهان / ترکیب دو تیم اعلام شد