مستند «چشم در برابر چشم» در دانشگاه فردوسی مشهد اکران شد