اعزام تیم درمان اضطراری از هلال احمر قزوین به استان مرکزی