چرا با وجود ضرر ۱۵۴٫۲ میلیون دلاری تسلا موتورز ارزش سهام آن ۱۱ رشد داشته است ؟!!