تیموریان: استقلال متعلق به اشخاصی مثل آندو است/دوست دارم تراکتورسازی قهرمان شود