کره‌جنوبی برای هفتمین مرتبه میزبان رقابتهای جهانی شد