وزارت بهداشت موظف است جلوی تبلیغات چیپس، پفک و خوراکی‌های مضر را بگیرد