شهروند بوشهری هدف اصابت شمشیر قرار گرفت +تصاویر(+۱۸)