هواداران استقلال تیموریان را به پولکی بودن متهم کردند