وزیر اطلاعات: ما وظیفه داریم امنیت روانی و آرامش جامعه را تامین کنیم