حمید انصاری: رسانه ملی واقعیت های تلخ اما عبرت آموز انقلاب را برای نسل جوان بازگو کند