استاندارد ملی مصرف خون بیماران تالاسمی تدوین می شود