مهدی چمران: برنامه‌های فرهنگسرای کتاب از خسته‌کننده بودن کتابخوانی می‌کاهد