15 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی/ تراکتوری ها دو برابر استقلالی