عملیات گاز رسانی به دهستان مشایخ چهارمحال و بختیاری آغاز شد