تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها