پایگاه روس: عدم حضور رهبران اروپایی در مراسم روز پیروزی مسکو نشان داد آنها نوکران واشنگتن هستند