طرح ایران در بلندی‌های جولان را خنثی کردیم/ در برابر برنامه هسته‌ای ایران از خود دفاع می‎کنیم