برگزاري نمایشگاه جشنواره عکس بین المللی خیام با حضور بیش از 75 کشور جهان