10 هوادار در استادیوم گسترش فولاد!/استقبال تبریزی‌ها از باقری