ظریف: به رغم تحریم‌ها می‌توانیم با آفریقای جنوبی همکاری کنیم