یادداشت سردار سلیمانی برای کتاب «آن بیست و سه نفر»/انحلال بی‌سروصدای یک جشنواره سراسری/ آرزویی که در