ترکیب گسترش و پرسپولیس مشخص شد/حضور گمنامان سرخ پوش در ترکیب اصلی