«همسفر آتش و برف» رونمایی می‌شود/ باشگاه مخاطبان روایت، 3 ساله شد