همایش ستاد برگزاری بیست و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) / عکس: بهزاد حاج‌عبدالباقی