احداث هتل خورشید در خزرشهر تا دوماه آینده /افتتاح موسسه مالی و اعتباری در آینده نزدیک