هشدارمدیریت بحران تهران درباره وزش باد شدید در پایتخت