60 درصد بن کارت‌های دانشجویان و طلاب، خرج بخش دانشگاهی نمایشگاه کتاب شد